TEACHING TEAM 18-19 教學團隊

Principal 校長

Mr. Law Wai Nam 羅偉南
 

Deputy Principals 副校長

Mr. Tse Chi Keung 謝志強
Ms. Wong Wai Shan 黃慧珊
 

Teaching Staff 教職員

Mr. Chan Kin Wing 陳健榮
Mr. Chan Man Ching 陳文精
Mr. Chiu Kin Ying 趙健英
Mr. Choi Chi Leung 蔡志良
Mr. Choi Kam Hung 蔡錦雄
Mr. Choi Wai Yu, Wade 蔡偉裕
Mr. Chow Lok Man 周樂文
Mr. Fung Yat Wing 馮逸榮
Mr. Ho Chi Hang 何志行
Mr. Hsu Ting Lang 許庭朗
Mr. Hui Hung Hing 許鴻興
Mr. Hung Chun Hei 洪俊熙
Mr. Kwok Chi Wai 郭志偉
Mr. Lai Ka Shing 賴嘉成
Mr. Lam Chi Shing 林志成
Mr. Lam Kin Ting 林建庭
Mr. Liu Chi Kai 廖智佳
Mr. Lo Chiu Keung 盧照強
Mr. Lo Kwok Fai 羅國輝
Mr. Pang Chau Yan 彭就恩
Mr. Sam Kwok Hung 沈國雄
Mr. Shiu Ling Fung 蕭凌楓
Mr. Sin Kai Chung 冼啟聰
Mr. Tang Kin Pong, David 鄧健邦
Mr. Tong Tsz Hang 唐子恆
Mr. Tsang Tak Wing 曾德榮
Mr. Tsang Wai Fung 曾偉豐
Mr. Wong Chung Chiu 黃松照

Mr. Wong Ho Ming 王浩明
Mr. Wong Hon Kin 王漢堅
Mr. Wong Kam Hung 黃錦雄
Mr. Wong Kwai Man 黃貴文
Ms. Chan Lai Shan 陳麗珊
Ms. Chan Yim Mei 陳豔薇
Ms. Ho Hiu Fu, Eve 何曉芙
Ms. Ho Sui Sang, Fanny 何萃笙
Ms. Kwok Wai Nga 郭慧雅
Ms. Kwong Yin Yee 鄺燕儀
Ms. Lai Hoi Ting 黎海婷
Ms. Law Yee Ki 羅漪琪
Ms. Lee Ching Yee 李靜儀
Ms. Leung Lai Hing 梁麗卿
Ms. Leung Sau Ling, Divina 梁秀玲
Ms. Li Sze Sze 李施施
Ms. Musrat Bibi 馬詠姚
Ms. Pang Fung Ming 彭鳳明
Ms. Poon Mei Fun 潘美芬
Ms. Tang Ho Ching 鄧浩菁
Ms. Tong Kit Shan 唐潔珊
Ms. Tsui Man Ling 徐敏玲
Ms. Wong Kwai Fong 黃桂芳
Ms. Wong Sing Ting 黃星婷
Ms. Wong Suk Man 王淑敏
Ms. Yan Lai Fong 甄麗芳
Ms. Yu Lai King, Angel 余麗琼

Department Heads 科主任

Chinese 中文
Chinese (Senior Form Deputy) 中文(高中助理)
Chinese (Junior Form Deputy) 中文(初中助理)
English 英文
Mathematics 數學
Mathematics (Deputy) 數學(助理)
Liberal Studies 通識
Religious Studies 宗教教育
Ethics and Religious Studies 倫理與宗教
Art 視藝
BAFS 企業、會計、財務概論
Biology 生物
Chemistry 化學
Chinese History 中國歷史
Computer Literacy 電腦
Economics 經濟
Geography 地理
History 歷史
Information and Communication Technology 資訊及通訊科技
Integrated Science 綜合科學
Life & Society 生活與社會
Music 音樂 
Physical Education 體育
Physics 物理
Putonghua 普通話

Ms. Chan Yim Mei 陳豔薇
Ms. Tong Kit Shan 唐潔珊
Ms. Tsui Man Ling 徐敏玲
Ms. Chan Lai Shan 陳麗珊
Mr. Wong Kam Hung 黃錦雄
Mr. Lai Ka Shing 賴嘉成
Mr. Lam Kin Ting 林建庭
Mr. Sin Kai Chung 冼啟聰
Mr. Sin Kai Chung 冼啟聰
Mr. Chiu Kin Ying 趙健英
Mr. Liu Chi Kai 廖智佳
Mr. Wong Kwai Man 黃貴文
Ms. Wong Kwai Fong 黃桂芳
Ms. Poon Mei Fun 潘美芬
Ms. Kwok Wai Nga 郭慧雅
Mr. Wong Hon Kin 王漢堅
Mr. Tsang Wai Fung 曾偉豐
Mr. Wong Chung Chiu 黃松照
Ms. Kwok Wai Nga 郭慧雅
Mr. Choi Kam Hung 蔡錦雄
Mr. Liu Chi Kai 廖智佳
Mr. Lo Chiu Keung 盧照強
Mr. Sam Kwok Hung 沈國雄
Mr. Chan Kin Wing 陳健榮
Ms. Tang Ho Ching 鄧浩菁

 

Teacher Librarian
圖書館教職員

 

Mr. Lai Kim Ping 黎劍平

 
 

Laboratory Technicians
實驗室技術員

 

Teaching Assistants
教學助理

Ms. Lam Man Ping 林曼萍
Mr. Ng Yu Hin 吳宇軒
Mr. Cheng Hok Kan Jacky 鄭學勤
Mr. Hon Yau Hin 韓友衍
Mr. Fong Ka Ho 方嘉豪
Mr. Yeung Lek Ho 楊歷豪
Ms. Lo Wing Yee 盧詠儀
Ms. Yam Ka Ying 任加瑩
 

I.T. Technician
資訊科技職員

 

Office Staff
校務處職員

Mr. Wong Pak Yan 黃柏欣
Mr. Yip Ming Hoi 葉明海
Mr. Law Ka Kin  羅家健
Ms. Cheung Ka Ying 張嘉盈
Ms. Ho Kit Chong 何潔莊
Ms. Lai Oi Kam 黎愛琴
Ms. Lau Yuen Yee 劉婉儀
Ms. Kwok Kam Fung 郭金鳳